Tidningen Okej var under 80-talet i stort den mediala auktoriteten som formade populärkulturen och musiksmaken hos ungdomar som växte upp då. Före internet och under en tid då de flesta bara hade 2 tv-kanaler så fanns det helt enkelt inte många ställen att lära sig om pop/rockmusik och filmer så då såg man fram emot nästa nummer av Okej som utkom ungefär var 14de dag.

Okejtidningar

Målet med denna sida är att lista alla nummer av Okej från starten 1980 till någon gång på 90-talet. Tanken är att det löpande ska fyllas på mer information. Det är ett ganska stort projekt som kommer ta lång tid att färdigställa men håll till godo och grotta ner dig i massor av okejtidningar!

Okejtidningar 1984

Okejtidningar 1985

Okejtidningar 1986

Okejtidningar 1987

Okejtidningar 1988