Posted inUnderhållning

”Dagen Efter” (1983) – Efter kärnvapenanfallet

”Dagen Efter” (The Day After) är en amerikansk TV-film från 1983 som gjorde ett bestående intryck på publiken med sitt gripande skildrande av de förödande effekterna av ett kärnvapenkrig. Filmen regisserades av Nicholas Meyer och skrevs av Edward Hume. Den skildrar den fiktiva staden Lawrence, Kansas, och dess invånares öden i efterdyningarna av ett kärnvapenanfall. […]