Polaroidkameran, en revolutionerande uppfinning inom fotograferingens värld, har fascinerat människor sedan dess födelse. Denna kamera, känd för sin förmåga att producera färdiga bilder inom några minuter efter fotografering, förändrade sättet människor interagerade med fotografier. Denna artikel utforskar Polaroidkamerans ursprung, dess evolution över tid, och dess outplånliga inverkan på både fotografi och populärkultur.

Edwin Land
Edwin Land, polaroidkamerans uppfinnare

Från att vara en omedelbar ögonblicksbild av verkligheten till att bli en ikonisk symbol för kreativitet och spontanitet, har Polaroidkamerans unika charm och funktion kvarstått genom decennier. Dess bidrag till fotografins historia är inte bara en teknisk bedrift, utan också en kulturell och konstnärlig prestation.

Ursprung och Uppfinnaren

Polaroidkamerans historia börjar med Edwin Land, en uppfinnare och vetenskapsman som grundade Polaroid Corporation. Lands fascination för ljus och optik ledde honom till att utforska idéer som skulle revolutionera fotograferingsprocessen. Egentligen fick han idén till polaroidkameran av sin dotter. År 1943 tog han en bild med sin Rolleiflex och hans dotter frågade honom ”Pappa varför kan jag inte se bilden direkt?”. Hans stora genombrott kom 1947, när han demonstrerade den första direktbilden. Denna uppfinning var inte bara en teknisk innovation, utan också en produkt av Lands vision om att göra fotografering tillgänglig och omedelbar för alla.

April 1947, Edwin H. Land demonstrerar Polaroid Land Cameras direktfilm
April 1947, Edwin H. Land demonstrerar Polaroid Land Cameras direktfilm. Foto credit: Baker Library/Harvard Business School

Från de första experimenten med kemikalier och ljuskänsligt material till framtagningen av en fungerande prototyp, var Edwin Lands arbete präglat av en djup passion för att föra samman vetenskap och konst. Hans arbete lade grunden för en helt ny era inom fotografering, där möjligheten att se en bild utvecklas framför ögonen blev en verklighet.

Black Friday 1948: The first Polaroid instant camera sells out

Den Första Polaroidkameran

Polaroid Land Camera Model 95
Polaroid Land Camera Model 95

Polaroid Land Camera Model 95, som lanserades 1948, markerade starten på direktfotografering för allmänheten. Denna kamera introducerade flera nyckelfunktioner som definierade tidig Polaroidfotografi:

 • Design och Funktion:
  • En hopfällbar kameradesign som var både praktisk och estetiskt tilltalande.
  • Användning av en specialfilm som utvecklade bilden inuti kameran.
 • Användarupplevelse:
  • Enkelhet i användning, vilket gjorde den tillgänglig för amatörfotografer.
  • Möjligheten att se bilder utvecklas inom minuter efter exponering.
 • Mottagande och Populäritet:
  • Kameran blev snabbt populär bland konsumenterna.
  • Den ansågs vara en teknologisk bedrift och fångade allmänhetens fantasi.

Med Model 95 började en ny era inom fotografi där omedelbarheten och det personliga uttrycket stod i centrum. Denna kamera var inte bara en produkt, utan en portal till en värld där varje person kunde vara en del av den magiska processen att skapa och dela minnen.

Teknologiska Framsteg och Modeller

Andy Warhol med Polaroid Big Shot
Andy Warhol med Big Shot Polaroid. Foto credit: Casual Photophile

Genom åren genomgick Polaroidkameran flera betydande förändringar och förbättringar. Nedan följer en översikt över viktiga tekniska framsteg och modeller:

 • 1960-talet: Färgfotografi och Automatik
  • Polaroid Color Pack Camera (1963): Introduktion av färgfilm.
  • Automatiska funktioner: Bättre exponeringskontroll och användarvänlighet.
 • 1970-talet: SX-70 och fler funktioner
  • Polaroid SX-70 (1972): En revolutionerande SLR-kamera med självutvecklande film.
  • Förbättringar: Förbättrad bildkvalitet och mindre tid för bildutveckling.
 • 1980-talet och 1990-talet: Kompakta och Prisvärda Modeller
  • Polaroid 600 Series: Populär pga. dess kompakthet och överkomliga pris.
  • Specialmodeller: Designade för specifika användningsområden, såsom porträttfotografering.

Varje ny modell och teknologisk förbättring gjorde Polaroidkameran mer tillgänglig och användbar för en bredare publik. Dessa innovationer hjälpte inte bara till att upprätthålla kamerans popularitet utan också att skapa nya användningsområden och inspirera kreativitet hos användarna.

Polaroid 636 Closeup
Polaroid 636 Closeup

Översikt av några nyckelmodeller av Polaroidkameror presenterad i tabellform:

ÅrtiondeModellLanseringsårViktiga Egenskaper
1940-taletPolaroid Land Camera Model 951948Första kommersiella kameran, använde omedelbar svartvit film
1960-taletPolaroid Color Pack Camera1963Introducerade färgfilm, enklare och snabbare användning
1970-taletPolaroid SX-701972SLR-kamera med självutvecklande film, förbättrad bildkvalitet
1980-taletPolaroid 600 Serien1980-taletKompakt design, användarvänlig, riktad mot konsumentmarknaden
1990-taletPolaroid Spectra1990-taletAvancerade funktioner, bredare format på bilderna

Denna tabell ger en snabb översikt av några av de mest inflytelserika modellerna och deras unika egenskaper genom åren. Varje modell representerar en viktig utvecklingsfas i Polaroidkamerans historia och visar hur kameran anpassades och förbättrades för att möta konsumenternas behov och önskemål.

Polaroidkamerans kulturella och sociala påverkan

Guy Bourdin
Guy Bourdin

Polaroidkameran hade en betydande påverkan inte bara inom fotograferingens tekniska aspekter utan också inom kultur och samhälle:

 1. Konst och Kreativitet:
  • Användningen av Polaroidkameror av konstnärer som Andy Warhol, som uppskattade kamerans omedelbarhet och unika estetik.
  • Polaroidbilder som konstform och medium för experimentell fotografi.
 2. Populärkultur:
  • Polaroidfotografier blev en del av populärkulturen, synliga i filmer, musik och mode.
  • Symbol för ögonblicksbilder av vardagslivet och spontana minnen.
 3. Social påverkan:
  • Kamerans roll i dokumentering av personliga och historiska ögonblick.
  • Dess inflytande på hur människor delar och bevarar minnen.

Polaroidkameran blev mer än bara en teknisk apparat; den blev ett verktyg för självuttryck och en del av det sociala tyget. Dess förmåga att omedelbart fånga och dela ögonblick gjorde den till en älskad följeslagare i många människors liv.

Utmaningar och Nedgång

Polaroid Socialmatic
Polaroid Socialmatic

It was another camera with Android (v4.4) built-in, but this model also features a built-in Zink printer. The camera was large, awkward to use, and build quality issues meant that the battery in the camera failed after some time, rendering it almost entirely useless.

Amateurphotographer.com om Polaroid Socialmatic

Under 1990-talet och in i 2000-talet stod Polaroid Corporation inför flera betydande utmaningar:

 1. Ekonomiska svårigheter:
  • Konkurrens från digital fotografering och förändringar på marknaden ledde till ekonomiska svårigheter.
  • Företaget hade svårt att anpassa sig till den digitala erans snabba framsteg.
 2. Tekniska utmaningar:
  • Trots försök att innovera och integrera digital teknik, hade Polaroid svårt att hålla jämna steg med digitala kameror och smartphones.
  • Ökande produktionskostnader och minskande efterfrågan på traditionell film.
 3. Nedgången i popularitet:
  • Som en följd av dessa utmaningar minskade Polaroidkamerans popularitet.
  • 2008 upphörde Polaroid med produktionen av sin omedelbara film, vilket markerade en era av osäkerhet för analog direktfotografering.

Denna period var en svår tid för Polaroid och dess fans, då det såg ut som att direktfotografering kunde vara på väg att försvinna helt.

Återupplivning och nutida status

Polaroidkamera

Trots tidigare utmaningar har Polaroidkameran upplevt en remarkabel återupplivning under de senaste åren:

 1. Återintroduktion av polaroidkameror och film:
  • Efterfrågan från nostalgiska fans och en ny generation fotografiintresserade ledde till återupplivningen av Polaroidkameran.
  • Företag som Impossible Project (som nu blivit Polaroid) spelade en nyckelroll i återupplivningen genom att återuppta produktionen av kompatibel film.
 2. Polaroid i digital ålder:
  • Lansering av nya modeller som kombinerar traditionell direktfotografering med moderna digitala funktioner. Till exempel Polaroid Now+
  • Integration av digital teknik, som digitala skärmar och Bluetooth-anslutning, i traditionella Polaroidkameror.
 3. Fortsatt popularitet och kulturell närvaro:
  • Polaroidkameror fortsätter att vara populära bland fotografi-entusiaster och konstnärer.
  • Kameran ses som en ikon inom både retro och modern fotografi, uppskattad för sin unika estetik och fysiska närvaro av bilder.

Denna återupplivning bevisar att även i en alltmer digitaliserad värld finns det fortfarande en plats för den unika upplevelsen som Polaroidfotografi erbjuder. Polaroidkameran har inte bara överlevt sin tidigare nedgång, utan också blomstrat och hittat nya sätt att förbli relevant och älskad.

Berömda fotografer och konstnärer med polaroidkameror

Polaroid av Helmut Newton
Polaroid av Helmut Newton

Polaroidkameran har varit ett viktigt verktyg för många framstående konstnärer och fotografer, och har spelat en central roll i utvecklingen av deras konstnärliga uttryck:

 1. Andy Warhol: Känd för sina popkonstverk, använde Warhol ofta Polaroidfotografier som utgångspunkt för sina porträtt. Hans Polaroidbilder fångade en sällsynt spontanitet och personlighet hos sina motiv.
 2. Ansel Adams: Berömd för sina svartvita landskapsfotografier, använde Adams Polaroidkameror för att testa kompositioner och exponeringar. Han bidrog även med teknisk feedback till Polaroid Corporation.
 3. Helmut Newton: En inflytelserik modefotograf, Newton använde Polaroider för att förhandsgranska sina skott under modefotograferingar. Hans Polaroidbilder ger en inblick i hans kreativa process.
 4. Robert Mapplethorpe: Känd för sina svartvita porträtt och blomsterbilder, använde Mapplethorpe Polaroidkameror i början av sin karriär, vilket bidrog till utvecklingen av hans distinkta stil.
"Nude" (1983), by artist Sahin Kaygun
”Nude” (1983), by artist Sahin Kaygun

Dessa exempel visar hur Polaroidkameran har varit ett värdefullt redskap för konstnärer att utforska nya uttrycksformer och skapa konstverk som har haft varaktig inverkan på både fotografi och konstvärlden.

Framtiden för polaroidfotografi och avslutande tankar

Polaroid I-2
Polaroid I-2

När vi ser framåt är framtiden för Polaroidfotografi både spännande och oviss:

 • Teknologisk integration och innovation:
  • Fortsatt utveckling av nya kameramodeller som integrerar digital teknik kan öppna för nya användningsområden och tilltala en bredare publik. Den nya Polaroid I-2 är ett tydligt exempel på att Polaroid satsar framåt.
  • Möjligheten för augmented reality (AR) och andra digitala innovationer att samverka med omedelbar fotografi.
 • Konstnärligt och kulturellt värde:
  • Polaroidfotografins unika estetik och fysiska närvaro av bilder kommer troligen fortsätta att locka konstnärer och fotografiälskare.
  • Polaroidbilder som tidsdokument och konstverk har potential att fortsätta påverka konstvärlden.
 • Hållbarhet och Miljöpåverkan:
  • Frågor kring hållbarhet och miljövänliga alternativ för film och kameraproduktion blir allt viktigare.
  • Polaroid och liknande företag kan behöva anpassa sina produkter för att möta dessa nya krav. Ett exempel på detta är Polaroids nya i-Type film där det inte ingår batterier i varje filmkassett eftersom de nya kamerorna har inbyggda laddningsbara batterier.

Polaroidkamerans historia och dess fortsatta närvaro är ett bevis på dess outplånliga inverkan och varaktiga charm. Trots en värld som rör sig allt snabbare mot det digitala, behåller Polaroidfotografi sin plats som en kärleksfull påminnelse om ögonblickens och minnenas värde.

Referenser:

Harvard – The Story of Edwin Land

FAQ

Vem uppfann Polaroidkameran?

Edwin Land uppfann Polaroidkameran och demonstrerade den första omedelbara bilden 1947.

När kom den första Polaroidkameran?

Den första Polaroidkameran för allmänheten, Polaroid Land Camera Model 95, lanserades 1948.

Vilken var den första Polaroidkameran som använde färgfilm?

Polaroid Color Pack Camera, introducerad 1963, var den första Polaroidkameran som använde färgfilm.

Vilken Polaroidmodell var särskilt revolutionerande på 1970-talet?

Polaroid SX-70, lanserad 1972, var revolutionerande med sin SLR-design och direktfilm.

Hur påverkade digital fotografering Polaroidkamerans popularitet?

Digital fotografering ledde till ekonomiska och tekniska utmaningar för Polaroid, vilket minskade kamerans popularitet under 1990-talet och 2000-talet.

Vilket företag spelade en viktig roll i återupplivningen av Polaroidkameran?

Impossible Project, senare omdöpt till Polaroid Originals, spelade en nyckelroll i återupplivningen genom att återuppta produktionen av kompatibel film.

Vilken roll har Polaroidkameran spelat inom konsten?

Polaroidkameran har använts av många konstnärer, som Andy Warhol och Ansel Adams, för dess unika estetik.

polaroid

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *